Pumpeophæng IC4

I samarbejde med DSB har Runitec udviklet et nyt ophæng til hydraulikpumpen i powerpacken til IC2/IC4. Det eksisterende ophæng overholdt ikke DSB’s kvalitetskrav.

Vi foretog en lang række målinger på IC4-toget under drift for at fremskaffe data til beregning og udvikling af det nye ophæng.

Runitec stod for alt fra 3D-tegninger, finite element-beregninger og diverse belastningstests og målinger til produktion af de færdige ophæng, der i dag er monteret på alle IC4 tog i Danmark.

Se mere HER